Προσοχή στο χάσμα μεταξύ της επικοινωνιακής κάλυψης και της στρατηγικής επικοινωνίας σε περίπτωση απειλών ασφάλειας

  Έλλειψη κριτικής σκέψης και υπεύθυνης αντίδρασης

  Σύμφωνα με εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, μερικές από τις πιο οξείες κρίσεις στην επικοινωνία μεταξύ των δημοσίων φορέων και των δημοσιογράφων, έχουν παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων γεγονότων ασφαλείας. Το νότιο τμήμα της Ευρώπης μάλιστα, υπολείπεται της συντονισμένης και αποτελεσματικής διαχείρισης τέτοιων κρίσεων όπως αποδεικνύεται από τη μεταναστευτική κρίση στην Ελλάδα (2015), τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Ισπανίας (2017), ή τις περιπτώσεις καταστροφών στη Ρουμανία (π.χ. περίπτωση του Club Colectiv,2015).

  Οι τρεις χώρες συνδέονται από την ανάγκη ορθής στρατηγικής επικοινωνίας σε περιπτώσεις απειλών ασφαλείας.

  Προβλήματα Επικοινωνίας

  Μεταξύ υπευθύνων τύπου και δημοσιογράφων, συγκρουόμενες αντιλήψεις.

  w

  Δυσπιστία

  Παραπλανητικές ερμηνείες και έλλειψη κατανόησης των συνεπειών τους.

  z

  Κιτρινισμός

  Χρήσιμες συμβουλές εστιάζοντας στο Κίτρινο Τύπο.

  Διακρίσεις

  Η ενθάρρυνση του στιγματισμού και της ρητορικής μίσους, διευκολύνει τις διακρίσεις και τα ρατσιστικά στερεότυπα κτλ.

  Ως συνέπεια των εξελισσόμενων απειλών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, -από την κοινωνική πόλωση και τον εξτρεμισμό μέχρι την κανονικοποίηση του ρατσισμού, την ξενοφοβία και την καθιέρωση της ρητορικής μίσους-, παρατηρείται η τάση των ΜΜΕ να παρουσιάζουν τα πραγματικά δεδομένα που σχετίζονται με απειλές ασφαλείας με τρόπο μαζικό και ισοπεδωτικό. Αυτό έχει ισχυρό αντίκτυπο στην κοινωνική ενσωμάτωση/κοινωνικό αποκλεισμό, στη πόλωση, την αύξηση του πανικού, του φόβου, του στιγματισμού ή των τοξικών συμπεριφορών.

  s
  Παραπληροφόρηση
  Ελλιπής Πληροφόρηση
  Εξτρεμισμός
  Τρομοκρατία
  Ριζοσπαστικοποίηση

  Προσφέρουμε λύση

  Δικτύωση

  Το project θα επιτρέψει στους ειδικούς (τόσο σε εκπροσώπους τύπου όσο και σε δημοσιογράφους) να δημιουργήσουν συνέργειες με εκπροσώπους από τον χώρο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και τη νεολαία.

  Εκδηλώσεις

  Μια καλή ευκαιρία διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των επαγγελματιών.

  Εκπαιδευτικά Προγράμματα

  Θα υπάρξει ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την διαδικτυακή και επιτόπια εκπαίδευση.

  Επαγγελματικές Δεξιότητες

  Μία ειδική εργαλειοθήκη θα επιτρέπει στους επαγγελματίες να υιοθετήσουν καθημερινές πρακτικές που θα ανταποκρίνονται σε πολιτισμικές αρχές και δεοντολογικούς κανόνες.

  Η διασύνδεση μεταξύ των δύο ομάδων είναι αναπόφευκτη -μιας και οι εκπρόσωποι τύπου των θεσμικών οργάνων μεταφέρουν τα μηνύματα στους δημοσιογράφους- και ο τρόπος που οι τελευταίοι τα παρουσιάζουν στο κοινό εξαρτάται από την καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών και την κατανόηση του γενικότερου πλαισίου.

  Σχετικά με το project

  Το projectπροτείνει μία διατομεακή πρωτοβουλία στα πεδία της εκπαίδευσης για την επικοινωνία και τη στρατηγική επικοινωνίας σε σχέση με την ασφάλεια, την πρόληψη και την καταπολέμηση εγκληματικών δράσεων. H κοινοπραξία των εταίρων του έργου περιλαμβάνει δημόσια πανεπιστήμια και στρατιωτικές σχολές που εξειδικεύονται στη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος επικοινωνίας καθώςκαι υπηρεσίες των Φορέων Επιβολής του Νόμου οι οποίες εμπλέκονται άμεσα στη πρόληψη και καταπολέμηση της κοινωνικής πόλωσης και των ταραχών, της ριζοσπαστικοποίησης, του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας.

  Επόμενα γεγονότα

  Κάνετε εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λαμβάνετε πληροφορίες για τις επόμενες εκδηλώσεις.

  Ρουμανία

  Ισπανία

  Ελλάδα

  Εκπαιδευτικά Προγράμματα

  To διαδίκτυό μας

  crescentproject.eu

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  contact@crescentproject.eu